Poznaj najlepsze firmy w branży z guidesign.pl

Czym jest ryzyko zawodowe?

Nela Brzezińska 2018-11-23 0 komentarzy
Wpis

Każdy, bez względu na to, czy jest pracodawcą, czy pracownikiem, powinien zdawać sobie sprawę z tego, czym jest ryzyko zawodowe. Z definicji jest to ewentualność pojawienia się niewskazanych zdarzeń, które są w stanie sprawić, że u pracownika wystąpią niepożądane skutki zdrowotne, wynikające z zagrożenia zawodowego, jakie można odnotować w środowisku pracy. Skutki te mogą pojawić się także, jeżeli pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki w nienależyty sposób. 

Co na ten temat można wyczytać w Kodeksie Pracy? Otóż o ryzyku pojawiającym się na stanowisku pracy mówi bezpośrednio artykuł 226, który stwierdza, że obowiązkiem pracodawcy jest przede wszystkim ocena i udokumentowanie możliwego ryzyka, które może wystąpić na danym stanowisku oraz uczynienie wszystkiego, aby to ryzyko zmniejszyć, a jeśli się da — wyeliminować. Zadanie to można wykonać przy użyciu specjalnych kart oceny ryzyka, dostępnych na bhpex.pl. Poza tym ma on obowiązek poinformowania pracowników o możliwości pojawienia się określonych zagrożeń, które mogą wystąpić na stanowisku pracy oraz o zasadach, które te zagrożenia eliminują. 

Bez względu na to, ile stanowisk pracy występuje w danym przedsiębiorstwie, jego właściciel ma obowiązek oceny i sporządzenia dokumentacji dotyczącej ryzyka zawodowego pojawiającego się na każdym z nich. Pracownik o możliwym ryzyku powinien zostać poinformowany, zanim zostanie dopuszczony do pracy. Pracodawca musi mieć potwierdzenie od każdej zatrudnionej osoby, że ta została poinformowana o możliwych zagrożeniach związanych ze stanowiskiem, na którym ma pracować.

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!